Hướng dẫn cài đặt ETABS V22 – Full cờ rắc!

Phần 1: Download Etabs V22 full crack 

  • Links Download Setup: DownLoad
  • Pass giải nén (nếu có): 3t-jsc.com

Phần 2: Hướng dẫn cài đặt Etabs V22 chi tiết

B1: TIẾN HÀNH CHẠY FILE CÀI ĐẶT

B2: CHỌN “On-prem Standalone” SAU ĐÓ ẤN NEXT

B3: SAU KHI CÀI ĐẶT XONG THÌ TIẾN HÀNH ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN:

– Tìm đến thư mục: “C:\Program Files\Computers and Structures\ETABS 22

– Chạy file “CSiNativeImageGen.exe” với quyền “Admintrator

– Ấn F4 : 2 lần.

B4: Quay lại với folder “Patch

  • Chạy file “Etabs_v22_kg_lavteam.exe
  • Mật khẩu là : lavteam.org

B5: Copy toàn bộ file trong folder “Patch” -> Paste vào đường theo 2 đường dẫn dưới đây:

C:\Program Files\Computers and Structures\ETABS 22

C:\Program Files\Computers and Structures\ETABS 22\CsiLicensing

Xong!

Xem video hướng dẫn tại đây:

https://youtu.be/F1DyctWDQ6c

 

Trả lời