Download Safe 2016 V16.0.2 Full Crack 2020 Unlimited

DOWNLOAD SAFE 2016 V16.0.2 FULL CRACK 2020 UNLIMITED

SAFE là phần mềm kết cấu chuyên dụng tính toán cho các loại bản sàn bê-tông cốt thép theo phương pháp phần tử hữu hạn như sàn giao thoa, sàn không dầm, sàn nấm, sàn ứng lực trước … ngoài ra SAFE còn có thể tính nội lực và tính thép cho đài móng đơn hoặc móng tổ hợp, móng bè. SAFE nằm trong bộ phần mềm SAPETABSSAFE của trường Đại học Berkeley (Mỹ).

HƯỚNG DẪN CÀI VÀ CRACK SAFE 2016

Giao diện chương trình safe 2016

Download Safe 2016 V16.0.2 Full Crack

PHẦN 1: CÀI ĐẶT SAFE 2016 VÀ CRACK LẦN 1.

Bước 1: Download safe 2016 full crack theo đường link sau về và giải nén:

  • Links Download Setup: DownLoad
  • Links Download Crack Only: DownLoad
  • Pass giải nén (nếu có): 3t-jsc.com

(Xem hướng dẫn download dữ liệu trên trang 3t-jsc.com tại Đây)

Bước 2: Chạy file đuôi SAFE2016v1602Setup.exe

Download Safe 2016 V16.0.2 Full Crack


Bước 3: 
Tiếp tục click Next để cài đặt
Lưu ý: Trong quá trình cài đăt nếu phần mềm cần License Activation thì click Yes ( Xem hình sau)

Download Safe 2016 V16.0.2 Full Crack

Bước 4

Vào giải nén file SAFE 2016_V2_Cracked_By_AhmedZero.rar 
Copy file “csigo.dll” “SAFE.exe” vào đường dẫn:

C:Program Files (x86)Computers and StructuresSAFE 2016

Chúc các bạn thành công!

Trả lời