Download Etabs 2017 Full Crack

ETABS 2017.0.1 Full Crack

Phiên bản mới Etabs 2017 được CSI giới thiệu ngày 03/06/2018 có những tính năng hữu ích cho cộng đồng kết cấu Việt Nam. Đặc biết đáng lưu ý là việc đưa tiêu chuẩn TCVN 5574-2012 vào công cụ Design Concrete Frame.

  • Links Download Setup: DownLoad
  • Pass giải nén (nếu có): 3t-jsc.com

PHẦN 1: Chúng ta hãy cùng xem qua một số hình ảnh về tính năng thiết kế khung bê tông theo TCVN trong Etabs 2017 nhé !

  • Bảng thiết lập thông số có bổ sung TCVN 5574-2012:

Download Etabs 2017 Full Crack

  • Biểu đồ tương tác cấu kiện Column :

Download Etabs 2017 Full Crack

  • Thuyết minh tinh toán cho phần tử Frame Column :

Download Etabs 2017 Full Crack

Download Etabs 2017 Full Crack

  • Tuyết minh tính toán cho phần tử Frame Beam :

Download Etabs 2017 Full Crack

Download Etabs 2017 Full Crack

Download Etabs 2017 Full Crack

  • Thiết kế sàn chưa có TCVN

Download Etabs 2017 Full Crack
Tuy chưa hoàn chỉnh nhưng những thay đổi vừa qua cho thấy định hướng của CSI rất quan tâm đến thị trường Việt Nam.
Do đó việc áp dụng tính toán toàn bộ các cấu kiện trong Etabs theo TCVN chỉ là vấn đề thời gian.

PHẦN 2: CRACK

1. Cài đặt Etabs 17 như bình thường
2. Copy file ETABS.exe trong thư mục setup ra 1 folder khác
3. Tìm trong thư mục cài đặt Etabs 17 file có tên CSiNativeImageGen.exe và chạy với quyền Admin, sau đó ấn F4 2 lần
4. Copy file Etabs.exe từ thư mục crack vào thư mục bộ cài của Etabs 17, sau đó lại chạy file CSiNativeImageGen.exe, chạy với quyền Admin ấn F3 2 lần.
5. Copy file ETABS.exe tại bước 2 vào lại thư mục setup.
Có thể khi cài đặt các bạn sẽ không thể cài đặt được “Microsoft visual c++ 2017 redistributable package“, nếu không cài đặt có thể dẫn đến lỗi phát sinh sau này nên các bạn tải bộ cài “Microsoft visual c++ 2017 redistributable package” theo link dưới:
https://support.microsoft.com/…/the-latest-supported-visual…

Video Hướng dẫn

Trả lời