Download Csicol 9 Full Crack

CSICOL v9 là phần mềm chuyên dụng dùng cho thiết kế kết cấu cột, vách, lõi. CSICOL có thể mô hình bất kỳ các loại tiết diện bê tông cốt thép, bê tông cốt thép liên hợp. Khi tính toán phần mềm có khả năng tính toán kể đến độ mảnh của cột bằng phương pháp khuếch đại moment, kiểm tra và vẽ biểu đồ tương tác của tiết diện…

Link Dowload:

  • Links Download Setup: DownLoad
  • Links Download Crack Only: DownLoad
  • Pass giải nén (nếu có): 3t-jsc.com
– Đối với những ai là Kỹ Sư Kết cấu thì việc tính toán cột vách đôi lúc là vấn đề khá nhức nhối, việc tính toán theo các bảng tính dựng sẵn chưa đáp ứng được yêu cầu về độ chính xác cao.
– Với việc sử dụng PP Biểu đồ tương tác trong tính toán cột vách, CSICOL  cho chúng ta cách nhìn tổng quát và toàn diện nhất về khả năng huy động của cột vách trong tính toán, và cho thuyết minh tính toán rõ ràng mạch lạc.
(Dưới dây là một vài hình ảnh tính toán bằng CSICol)

Download Csicol 9 Full Crack

Download Csicol 9 Full Crack

Chúc các bạn thành công, các bạn cũng có thể download các phần mềm khác tại ĐÂY!

Trả lời